دانلود Dr. Panda’s Bus Driver 1.0 – بازی اتوبوس دکتر پاندا اندروید

اگر با فارسروید بوده باشید، دکتر پاندا را می شناسید!؟ چرا که مدت ها پیش یکی از بازی های دکتر پاندا با نام خانه ی دکتر پاندا را معرفی کرده…