آپدیتدانلود Classic Notes Lite – Notepad 1.0.42 – دفترچه یادداشت اندروید!

تا امروز اپلیکیشن های متعددی در زمینه ثبت یادداشت ها را برای اندروید عرضه کرده ایم که تقریبا استقبال خوبی از ان ها صورت گرفته است و هر کدام دارای…