تیم فارسروید از سال 1391 به صورت مدام و مستمر با ساعت کاری شبانه روزی با عشق در خدمت شما بوده و در این راه علی رغم مشکلات فراوان، خوشبختانه ثابت قدم بوده است. به دلیل افزایش هزینه سرورها + زیاد شدن کارها و در نتیجه افزایش تعداد نیروی کاری متاسفانه قادر به ادامه با قدرت زیاد نیستیم و به حمایت شما از این تیم نیازمندیم تا بتوانیم طبق معمول در خدمت شما عزیزان باشیم. شما به عنوان یک کاربر فارسرویدی می توانید با میل باطنی خود مبلغی را به عنوان هدیه به شماره کارت زیر واریز کنید:

 

Support-Uss

 

لطف شما عزیزان در راستای افزایش خدمات و مخارج سایت مصرف می گردد و از اینکه ما را درک می فرمایید و به ما کمک می کنید از شما نهایت سپاسگزاری را داریم. باشد که با قدرت و تمرکز بیشتری تیم فارسروید در خدمت شما باشد.